Vydávání ověřených výstupu z informačních systémů veřejné správy

 

 

Pokud potřebujete pro Vaše jednání se zájemcem o koupi nemovitostí, pro banku poskytující Vám hypotéční úvěr se zástavou nemovitostí či k jinému účelu ověřený výpis z katastru nemovitostí ohledně nemovitosti kdekoliv v České republice, můžete nově takový výpis (tzv. list vlastnictví) získat i u notáře a nikoliv již jen na příslušném katastrálním úřadu.

 

Zákon č. 81/2006 Sb., kterým byl mimo jiné novelizován zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, nově zavedl možnost vydávat ověřené výstupy z některých informačních systémů veřejné správy i notářům. V současné době je technicky notářům umožněno vydávat ověřené výpisy z katastru nemovitostí a z obchodního rejstříku. V budoucnu by měly být takto zpřístupněny i další registry, a to Živnostenský rejstřík a Rejstřík trestů. Kdokoliv tak bude moci získat dokumenty nezbytné pro některá důležitá právní jednání v jednom místě, i mimo úřední hodiny příslušných úřadů a bez dlouhého čekání.

 

Výpisy jsou notářem pořizovány na základě on-line chráněného přístupu do nepřetržitě aktualizované centrální databáze katastru nemovitostí a obchodního rejstříku. Ověřené výpisy z katastru nemovitostí a z obchodního rejstříku, které takto notář vyhotoví, jsou prohlášeny za veřejné listiny a mají tak stejnou právní sílu jako obdobné listiny vydané příslušným úřadem.

 

 

Notářská kancelář - JUDr. Dana Ševců, Panská 23, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | tel.: +420 494 621 456 | e-mail: Dsevcu@notarkasevcu.com

Copyright © 2007 JUDr. Dana Ševců - notářská kancelář | Created by HJ Press