Ověřování a osvědčování

 

 

V kterékoliv notářské kanceláři Vám ověří pravost Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace). Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti, listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv. Určité listiny jsou zákonem z možnosti ověření vyloučeny.

 

Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsal notář nebo jeho stálý zástupce a aby byla opatřena vyšším stupněm ověření, které poskytne zpravidla Ministerstvo spravedlnosti.

 

Notář Vám rovněž tak ve formě notářského zápisu na Vaši žádost sepíše osvědčení právně-významných skutečností a prohlášení, které by mohly být pokladem pro uplatňování nebo prokazování práv nebo kterými by mohly být způsobeny právní následky (jedná se například o osvědčení o prohlášení o uznání vlastnického práva k nemovitosti, o nesporných skutečnostech).

 

 

Notářská kancelář - JUDr. Dana Ševců, Panská 23, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | tel.: +420 494 621 456 | e-mail: Dsevcu@notarkasevcu.com

Copyright © 2007 JUDr. Dana Ševců - notářská kancelář | Created by HJ Press